al contingut a la navegació Informació de contacte

La Font del Baixador

RECORDS DE LA FONT DEL BAIXADOR: en aquest repàs memorístic d'algunes vivències de la meva infància, vaig centrar el relat -en anteriors escrits- en quatre llocs de la via pública que van tenir una presència preeminent en la meva vida al poble: el Portal, la Placeta, el Planell i la Plaça. Ara eixamplo el record a dos indrets més, el Calvari i el Baixador del Manel.

Per: Sebastià Miranda i Torrent

El Baixador del Manel era un espai molt sovintejat en les nostres activitats infantils a l'aire lliure. En aquells temps el vial era de terra i, a causa del seu considerable pendent, la pluja provocava una forta erosió del terreny, que estava ple de xaragalls, la qual cosa dificultava en gran manera la circulació de persones, animals, carros o vehicles. Tanmateix, nosaltres hi jugàvem molt allí, doncs aprofitàvem aquestes irregularitats  per posar a prova la nostra habilitat a fer-hi rodolar amb estabilitat un cercle,  o per experimentar amb el curs -imprevist i incert- de l'aigua que llençàvem més amunt. 

 Font del Baixador_1.jpeg

Font del Baixador_2.jpeg

A la part alta d'aquest  carrer el terreny perdia inclinació i formava una mica de plaça. Recordo que, al costat de la porta del corral del Novau, la padrina Enrica -que era molt devota- hi bastia cada any un altar ben guarnit de flors, on hi feia parada la processó del Corpus.

Font del Baixador_6.jpeg

Ben a prop hi havia els Pous, una zona  amb forats bastant profunds al terra, a prop del terraplé: eren les restes de les cases que hi havia hagut allí, que ja només conservaven part de les parets frontals i mitjaneres. Aquest indret va acabar esdevenint l'abocador públic de les escasses deixalles que es produien en aquells temps. Hi havia hagut un fotimer de cases, ja desaparegudes; ara només en podem recuperar el nom: ca La Monja, cal Camats, ca La Riba, cal Pereta, cal Solé, cal Maginet, ca l'Espinal, cal Guillem, cal Coixet, cal Novau i cal Vicent.

Font del Baixador_5.jpeg

Font del Baixador_4.jpeg

Font del Baixador_3.jpeg

Al tombant del segle XX es va fer una bona millora urbanística d'aquesta part del poble, amb la construcció d'una font pública (4 d'agost de 1997) i la pavimentació de tot el baixador i de l'espai dels Pous, que ara forma una bona plaça per a ús i gaudi de tothom.